پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#15057
مقدم
مدیرکل

سلام از سوئد برای جهیزیه ام لوازم برقی خریدم تقریبا ١٢ تکه
ولی از هر وسیله ١ عدد
میتونم بدون پرداخت گمرک وارد کنم ؟