پاسخ به: گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی پاسخ به: گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

#15060
مهدی
مدیرکل

سلام ، اگر نمونه کالا از چین بخواهد ارسال شود از چه نوع روشی آسانتر هست و آیا کار گمرکی دارد یا مستقیما به آدرسم ارسال میشود؟