پاسخ به: خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد

انجمن ها خرید و فروش خارجی دعوی تخلفات خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد پاسخ به: خرید گوشی غیر قانونی از فروشگاه اینترنتی دارای اینماد

#15061
admin
مدیرکل

جواب ناصر احمدی
می بایستی از همان تاخیر اولیه در ارسال بسته پستی به صورت مستمر و قاطع پیگیر حقوق خود از فروشگاه می شدید. متاسفانه هر دو دو دامنه ictgen.com و ictgen.net جز سایت های دار نماد اطمینان نمی باشد.
https://enamad.ir/
چنانچه طی تماس تلفنی نیز پاسخگو نمی باشند می بایستی از طریق پلیس فتا پیگیری کنید.