پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#15064
admin
مدیرکل

سلام
اگر به صورت پستی خرید کرده باشید به همه خریدهای شما حقوق ورودی کامل گمرکی تعلق می گیرد. حتی اگر باهم ارسال شوند احتمال اینکه مقررات رویه تجاری بر آنها اعمال شود بسیار زیاد می باشد.
اما اگر مسافری وارد می کنید برای لوازم همراه مسافرین نیز قوانین اعلام شده است.
اسم کالاهای خودتونو اعلام نکردید اما با توجه به تعداد و اینکه آیا خرید دیگری نیز دارید یا خیر احتمال ارسال چمدان شما به انبار گمرک و رویه تجاری زیاد می باشد.