پاسخ به: گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی پاسخ به: گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

#15065
admin
مدیرکل

جواب مهدی :
اعلام نکردید نمونه شما چه چیزی است. آسانترین و کم هزینه ترین روش هم برای نمونه ها ارسال به صورت پستی می باشد.