پاسخ به: حقوق ورودی برای ورود خودروی شخصی اتباع خارجی به صورت موقت

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات موقت حقوق ورودی برای ورود خودروی شخصی اتباع خارجی به صورت موقت پاسخ به: حقوق ورودی برای ورود خودروی شخصی اتباع خارجی به صورت موقت

#15066
admin
مدیرکل

سلام. بله می توانید وارد و با پلاک موقت تردد کنید.
مطلب زیر را بخوانید
https://eplonline.ir/car-imporary-import-export-in-iran/