پاسخ به: اشتباه در ثبت مدل گوشی و پرداخت عوارض آن

#15090
admin
مدیرکل

سلام
این سایت هیچ ارتباطی با گمرک ندارد. اما کد شما در سامانه گمرک چک شد. ثبت نشده است.
https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?0
برای حل مشکلتان به خیابان شهید بهشتی. روبروی مصلی. ساختمان گمرک مراجعه نمایید.