پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#15091
admin
مدیرکل

جواب سودابه سیادت
سوال شما به صورت مکرر در این سایت مطرح شده است.
واردات ماشین کارکرده به ایران ممنوع است.