پاسخ به: راهنمایی برای فرستادن بار کم به فرانسه و سوییس

انجمن ها کشتیرانی – حمل و نقل بین المللی کرایه حمل خارجی راهنمایی برای فرستادن بار کم به فرانسه و سوییس پاسخ به: راهنمایی برای فرستادن بار کم به فرانسه و سوییس

#15092
admin
مدیرکل

سلام
می توانید به صورت پستی و در تعداد کم مثلا 5 عدد بفرستید.به صورت پستی. البته مهم تر از ایران بحث مقصد کالا است که دوستانتان بدون مشکل بتوانند بسته ارسالی شما را دریافت کنند.