پاسخ به: بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات

انجمن ها ارزی – بانکی – انتقال وجه ارز مبادله ای بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات پاسخ به: بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات

#15145
admin
مدیرکل

سلام می توانید از بخشنامه زیر استفاده کنید
https://eplonline.ir/a15142/