پاسخ به: بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات

انجمن ها ارزی – بانکی – انتقال وجه ارز مبادله ای بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات پاسخ به: بخشنامه بابت کسری بار پنبه در واردات

#15157
غزل
مدیرکل

سلام،
خیلی ممنون از پاسختون.
اگر ما تکیه کنیم به بند 1 مورد (ج) که گفته شده “بر اساس نظر آزمایشگاه استاندارد” میتوانیم فاقد کسر تخلیه کنیم. از کدام اداره استاندارد باید این این آزمایش انجام شود که مورد تایید گمرک هم باشد؟