پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

انجمن ها ثبت سفارش – اخذ مجوز بازرگانی instruction بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

#15202
سیدمهدی
مدیرکل

سلام من می خوام دوره ترخیص کالا از گمرکرو یاد بگیرم شما کدوم آموزشگاه و یا کتاب رو پیشنهاد می دهید؟