پاسخ به: تسویه حواله های بارگیری صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزی

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه تجارت فرامرزی گمرک – EPL تسویه حواله های بارگیری صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزی پاسخ به: تسویه حواله های بارگیری صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزی

#15206
admin
مدیرکل

?قابل توجه گمرکات:
بندر امام خمینی (ره)، خرمشهر، آبادان و بندر امیرآباد
???به اطلاع می رساند طبق هماهنگی صورت گرفته در خصوص تبادل اطلاعات میان سامانه پنجره واحد گمرک و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای،باتوجه به نامه شماره 66002/71/7 مورخ 96/06/11 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از سه شنبه مورخ 97/02/17 کلیه شرکت های حمل و نقل داخلی می بایست نسبت به تسویه حواله های بارگیری صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند.