پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

انجمن ها ثبت سفارش – اخذ مجوز بازرگانی instruction بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا پاسخ به: بهترین آموزشگاه آموزش بازرگانی و ترخیص کالا

#15207
admin
مدیرکل

جواب سید مهدی :
اگر واقعا می خواهید یاد بگیرید اونم در حدی که بتوانید کار انجام بدهید . باید مطالعه زیاد در خصوص قوانین و بخشنامه ها و آموزش های همین سایت را دنیال کنید.
اما اگر می خواهید مدرکی هم داشته باشید خوب مجبورید کلاس آموزشی بروید. محل سکونت شما هم مشخص نیست.