پاسخ به: واردات و صادرات آنزیم ها

#15229
admin
مدیرکل

سلام. آمار منتشر شده توسط گمرک بر اساس شماره تعرفه های گمرکی است.
آنزیم پکتیناز شماره تعرفه اختصاصی ندارد و در سایر آنزیم ها ذیل شماره تعرفه گمرکی 3507 طبقه بندی می شود.
بنابراین اطلاعات دقیقی از واردات و صادرات این آنزیم نمی توانید بدست بیاورید
همچنین شرکت های وارد کننده و صادر کننده در آمار منتشر نمی شود.