پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

انجمن ها خرید و فروش خارجی راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟! پاسخ به: راهنمایی برای کار در ترخیص گمرکی؟!

#15281
admin
مدیرکل

سلام
بله نوسانات ارز تاثیر مفنی برای روی تجارت خارجی و شغل ترخیص کاری گمرک دارد.
تا وقتی اقتصاد ایران خصوصی سازی واقعی نشود و حجم تجارت خارجی ایران افزایش نیابد نمی توان آینده خوبی را متصور شد.
این شغل علاوه بر اطلاعات علمی به میزان زیادی به ایجاد رابطه کاری با واردکنندگان و صادرکنندگان ارتباط دارد.
می توان خیلی موفق بود و ممکن است هر چقدر هم تلاش بکنید حتی یک مشتری هم نداشت هباشید.