پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

#15289
admin
مدیرکل

سلام
رویه قبلی ثبت کد رهگیری در اظهارنامه منسوخ شده و حتما می بایستی از قسمت ” تامین منشا ارز ” در قسمت وضعیت اظهار استفاده کنید. تا به صفحه ثبت منشا ارز بانک مرکزی متصل شوید.