پاسخ به: انتقال ارز برای فروشنده

#15326
حسین
مدیرکل

یه راهش اینه بدهیتو به شیپر با ارز ازاد 6200 حواله کنی قبل از اظهار به گمرک اسناد رو ببری بانک برات وصولی کنی.