پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#15341
Roya
مدیرکل

من با کسی در خارج قراره ازدواج کنم ایشون از اونجا داره برای من طلا می فرسته گفت هدایا پول طلا حدود ۱۲ کیلو یا ۱۳ کیلو است چقدر گمرکی باید بپردازم