پاسخ به: عدم تطبیق در سامانه رفع تعهد پرتال بانک مرکزی

انجمن ها ارزی – بانکی – انتقال وجه اعتبار اسنادی ( L.C ) عدم تطبیق در سامانه رفع تعهد پرتال بانک مرکزی پاسخ به: عدم تطبیق در سامانه رفع تعهد پرتال بانک مرکزی

#15374
admin
مدیرکل

پاسخ رستا :
جواب سوال اول : این امر نیازمند نامه نگاری و یا حداقل درج کامنت توسط درب خروج خطاب به بانک و شرح اینکه کل کالای ثبت سفارش شده وارد و ترخیص شده است و مبلغ کرایه حمل به صورت ریالی درج و از مبلغ ارزش کل فاکتور به صورت فوب درج شده است.
اگر قابلیت اصلاح داشته باشد که چه بهتر.
جواب سوال دوم : خیری چنین چیزی نیست. در ترم CPT مبلغ کل فاکتور که به صورت سی پی تی است را درج و کرایه را صفر زده و تنها بیمه را وارد می کنید.