پاسخ به: تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف پاسخ به: تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف

#15406
رضا کارگر
مدیرکل

با سلام
آیا می توان جهت سرسوزن سرنگ یکبار مصرف بصورت بالک شماره تعرفه 90183290 را ثبت کرد؟