پاسخ به: ضمانت بازگشت ارز صادر کنندگان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی ضمانت بازگشت ارز صادر کنندگان پاسخ به: ضمانت بازگشت ارز صادر کنندگان

#15425
admin
مدیرکل

سلام. فایل راهنمای نحوه بازگردانی ارز حاصل از صادرات را دانلود و مطالعه کنید.