پاسخ به: تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف پاسخ به: تعرفه گمرکی سر سوزن قلم انسولین یکبار مصرف

#15426
admin
مدیرکل

سلام
خیر. سرسوزن ذیل تعرفه 90183210 طبقه بندی می شود. و تعرفه مذکور دارد.