پاسخ به: تفنگ بادی پی سی پی همراه مسافر

#15451
سهیل
مدیرکل

حمل کردن.خریدوفروش.واستفاده از سلاح های کالیبر۴.۵ و۵.۵ مجازه واحتیاج به مجوز ندارد
ولی استفاده تو مناطق حفاظت شده ممنوعه