پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

انجمن ها خرید و فروش خارجی چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

#15459
عادل
مدیرکل

سلام . من میخواهم در زمینه مواد غذایی ( مواد خام غذایی ) در سوریه بازاریابی و صادرات انجام دهم .
آیا ایرانی یا اشخاصی آنجا دارید که در این زمینه کمکم کنند.