پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#15479
admin
مدیرکل

جواب مرتضی
مشخص نکردید چه اقلامی. اگر در حد اتصالات و لوازم مصرفی در حد مصرف شخصی باشد. خیر تعلق نمی گیرد.