پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#15496
admin
مدیرکل

جواب امین :
سلام
1- در اظهارنامه گمرکی چیزی به عنوان گروه کالایی وجود ندارد.
2- بله می توانید این رشته های فعالیت کارت بازرگانی را انتخاب کنید. دایره این گروه ها گسترده است و تعداد زیادی کالاهای وارداتی را در برمیگیرد.