پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

#15514
admin
مدیرکل

سلام
می بایستی توسط کارشناس پرونده اظهارنامه اصلاح شود. برای کارشناس پیغام بگذارید و نوبت بگیرید. اگر در مرحله صندوق هستید اظهارنامه می بایستی توسط رئیس سرویس بازگردانی شود.