پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15552
admin
مدیرکل

در صورتیکه هنگام دریافت پرینت قبض انبار الکترونیک از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (epl) با پیغام ” فرد یا شرکت مورد نظر در سیستم ثبت نشده است ” مواجه شدید به این معنی است که اطلاعات صاحب ترخیصیه شما در سامانه انبار گمرک مورد نظر ثبت نشده است.
جهت ثبت اطلاعات صاحب ترخیصیه خود در سامانه انبار، به واحد IT گمرک مورد نظر مراجعه فرمایید.