پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15553
admin
مدیرکل

جواب azam : ممکن است سامانه گمرک نمی تونه اطلاعات را از سامانه انبار بگیره. چند بار چک کنید ( در بازه های زمانی مختلف)
اگر به نتیجه نرسیدید باید به قسمت انبارهای گمرک موردنظر مراجعه بکنید تا دوباره تایید ثبت براتون بزنند.
یا اینکه از نماینده شرکت حمل و نقل بخواهید که زحمت این بخش را بکشد.