پاسخ به: ثبت ارزش در TSC و مشکل در ترخیص کالا

#15554
admin
مدیرکل

سلام
در خصوص بیش بود ارزش گمرک جریمه ای برای شما درنظر نمی گیرد و بر روی اظهارنامه شما بیش بود ارزش بودن را برای بانک اعلام می کند و شما می بایستی به اندازه مابه التفاوت ارز لازم را به بانک برگردانید.
مشکل شما تنها در دایره ارزش گمرک ایران قابل حل است و می بایستی مدارک مستند قوی برای ارزش اظهاری خودتان را به دایره ارزش گمرک ایران ارائه نمایید.