پاسخ به: مجوز واردات خشکبار

#15557
مهدی پیرغلام
مدیرکل

با سلام ما ده هزارتون گردو داریم حتی سیصدوهشتاد میلیون به استانداری پرداخت کردیم (همیاری شهرداری ) اما هنوز موافق به واردات نشدیم . در کل از سال 62 در حال تجارتیم و هم مجوز خشکبار لازم داریم و هم اگر گازوییل به قیمت واسه صادرات به عراق باشه آماده سرمایه گذاری هستیم و یا پیشنهاد خوب . اما خشکبار محورش واجبه و فکر نکنم کسی تو اینکار برای واردات از عراق از ما قدرتمند باشه مجوز باشه حتی بیشتر از ده هزار تن هم باشه خریداریم