پاسخ به: مجوز واردات خشکبار

#15558
مهدی پیرغلام
مدیرکل

مجوز واردات خشکبار از مرزهای عراق بخصوص تمرچین.
ده هزار تن جنس آماده داریم بیشتر باشه بازم میخریم واسه ما مجوز باشه تامین جنس مشکلی نداریم.
گازوییل با قیمت مناسب واسه صادرات به عراق هر مقداری باشه
نقدی خریداریم خودشم نه یکبار با ما خوب درست کار کنیم همیشگی باهم کار میکنیم.
بهتره به شمارم زنگ یا پیام بفرستید تا بیشتر هماهنگ باشیم شاید تونستم باهم کار کنیم.!!؟؟؟$$$$$$