پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک پاسخ به: اظهار نامه گمرکی و درج کد رهگیری بانک

#15562
admin
مدیرکل

جواب هادی:
سلام.
بدون توجه به شماره تعرفه ثبتی توسط کشتیرانی شما می تونید تعرفه صحیح را در اظهارنامه ثبت کنید. تو ثبت اظهارنامه شماره تعرفه صحیح را وارد کنید.