پاسخ به: صادرات پسته

#15563
admin
مدیرکل

سلام
صادرات پسته تنها مجوز قرنطینه بهداشت نباتی را لازم داره.
وقتی شما ترم DDP می خواهید تحویل بدهید یعنی اخذ مجوز کشور مقصد و کارهای گمرکی آن بر عهده شما است که در خصوص مواد غذایی این عملیات سخت است.
خریدار درست و حسابی نیست و گرنه تشریفات کشور مقصد را بر عهده شما نمی گذاشت.