پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15584
azam
مدیرکل

عدم امکان ثبت اظهار،خطا در دریافت اطلاعات قبض انبار الکترونیک از انبار: خطای 11505: قبض انبار الکترونیک 1896623 در سیستم ثبت نشده است.;
سلام متاسفانه بعد از یک هفته همچنان همین اخطار را میدهد حتی به گمرک هم مراجعه کردیم گفتند که قبض انبار در سیستم ثبت شده و مشکلی نداره
در ردیف دوم اظهارنامه که زده مشاهده اطلاعات قبض انبار چیزی نمی آورد قبلا بارگذاری قبض انبار بود ولی الان چیزی نشان نمیدهد