پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15587
admin
مدیرکل

به شرکت هواپیمایی و یا کشتیرانی که ترخیصیه را صادر کرده بگویید دوباره واگذاری را براتون بزنه.