پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15594
azam
مدیرکل

خطای دریافت شده از انبار : خطا: 0501030002
سلام این چه خطای
عدم امکان ثبت اظهار،خطا در دریافت اطلاعات قبض انبار الکترونیک از انبار: خطای 11505: قبض انبار الکترونیک 1896623 در سیستم ثبت نشده است.;
من دوباره همین خطا میده
به شرکت ترخیصه دوباره زنگ زدم اونا دوباره واگذاری زدن ولی همچنان همین
به IT گمرک هم رفتیم گفتن مشکلی نداره
🙁