پاسخ به: خطای قبض انبار الکترونیک در سامانه گمرک

#15598
azam
مدیرکل

عدم امکان ثبت اظهار،خطا در دریافت اطلاعات قبض انبار الکترونیک از انبار: برای شماره قبض انبار BSRCC13970070653 هیچ قبض انبار تجمیعی یافت نشد!;