پاسخ به: تخصیص ارز 4200 تومانی و صدور مجوز ها

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه جامع تجارت تخصیص ارز 4200 تومانی و صدور مجوز ها پاسخ به: تخصیص ارز 4200 تومانی و صدور مجوز ها

#15603
admin
مدیرکل

سلام
برای همه کالاها این مجوزات فعال میشه تا برای تخصیص ارزتون تصمیم گیری بشه.
اگر تولید داخل نداشته باشه بهتون مجوز تخصیص ارز داده میشه.