پاسخ به: دریافت هدیه از المان DHL

#15615
آفرین
مدیرکل

ببخشید من میخوام به ایران بسته ی کوچیکی رو بفرستم ولی نمیخوام از اونور دوستم هزینه ای پرداخت کنه، سری پیش که یه بسته کوچیک فرستادم ، دم خونشون ازش هیجده هزارتومن گرفتن! علتش چیه چرا