پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان پاسخ به: هزینه های ارسال از بندر عباس در ایران به بندر ناواشیوا در هندوستان

#15624
احمدی
مدیرکل

ارسال کانتینر ۲۰فوتی به بندر ناواشیوا چه قدر است
نزدیک ۲.۵تن شکلات است با تشکر