پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن پاسخ به: مراحل صادرات قیر و عوارض صادراتی آن

#15661
سید محمد هاشمی
مدیرکل

با سلام واحترام قصد صادرات قیر دارم آیا گمرک یا هر ارگان دیگری در ایران بابت این صادرات مطالبه مالی از صادر کننده دارند یا خیر؟