پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک پاسخ به: ارسال هدیه از خارج و ترخیص آن از گمرک

#15683
علیرضا
مدیرکل

سلام، سوالی که داشتم، اینکه اگر کسی ابزارهایی ازقبیل فرز کوچک یا دریل بخواهدباپست از انگلیس بفرسته ایران عملی هست با توجه به اینکه درچندنوبت هر دفعه یک یا دو عدد ابزارمتفاوت که وزن هرکدام به ۲ کیلوگرم هم شایدنرسد و شاید دسته دوم هم باشند ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.