پاسخ به: مشکل در قبض انبار خطای 9900000002

#15696
admin
مدیرکل

سلام. این خطا در قسمتی که برای نمایش کلیک می کنید زیاد اتفاق می افتد.
اظهار خود را تکمیل و شماره ثبت بگیرد. اگر مشکل خاصی در شماره قبض انبار الکترونیک باشد پیغام خطا را مشاهده خواهید کرد.
البته هر وقت سامانه ها به هم وصل نباشند باز در مرحله ثبت اظهار و اخذ شماره کوتاژ با پیغام خطا مواجه خواهید شد.