پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

انجمن ها خرید و فروش خارجی چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم پاسخ به: چگونه بازار یابی خارجی انجام دهیم

#15697
admin
مدیرکل

جواب R.mansouri
سلام.
بله. مقاله خود را به ایمیل ibfon.org@gmail.com ارسال کنید. بسته به موضوع مقاله دارد. شما ارسال کنید به اسم شما منتشر خواهد شد.