پاسخ به: شماره قبض انبار الکترونیک کدام شماره است؟

#15718
admin
مدیرکل

سلام.
شماره هایی که ثبت کردید درست می باشد.
شماره قبض : شماره قبض انبار قدیمی یا دستی می باشد.
شماره قبض انبار الکترونیک : شماره و سریال قبض انباری است که آن قبض انبار را از از سامانه پرینت می گیرید در زیر بارکد و یا کنار بارکد ( جلوی شماره قبض انبار درج می شود.
خطای 9900000002 هنگام کلیک روی ” مشاهده اطلاعات ” به معنی غلط بودن شماره درج شده شما نمی باشد و این سامانه هست که به علت ضعف قابلیت نمایش اطلاعات قبض انبار را ندارد.