پاسخ به: مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل پاسخ به: مراحل قرارداد بین دو شرکت جهت صادرات گازوییل

#15719
admin
مدیرکل

سلام.
منظور شما از بروکر فعالیت در کدام صنف و پروسه خرید می باشد. خرید داخلی یا خارجی؟