پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

انجمن ها اشتغال – درخواست همکاری خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

#15830
بشیراحمد
مدیرکل

پارچہ ارزون در فیصل آباد پاکستان خبر دارم بنده به زبان فارسی و اردو مسلطم