پاسخ به: واردات ماشین توسط خانواده شهدا

#15853
کیانا
مدیرکل

واقعا جای تاسف داره که چقدر ملت ما فرق میگذارن وچقد ما محتاج به پول شدیم برای سیری شکم که دست به دامن واردات خودرو ومنتظر چیزای دیگه هستیم واقعا برای این دولت باید تاسف خورد به داد مردم برسین .